Η εφημερίδα “Επικοινωνώ” παρουσιάζει εκτενή αναφορά στις δυο πρώτε εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο σύλλογός μας: