Τη Δευτέρα 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο ξενοδοχείο Τιτάνια. Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση σε θέματα GRPR από την Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση Τεχνολογιών Διαδικτύου για τα μέλη της Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας. Δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με το Γενικό κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ο ομιλητές κατά σειρά εμφάνισης ήταν οι εξής: Αθανάσιος Δαβαλάς, Δήμητρα Ντουμπάρα, Νικόλαος Μπαλατσούκας, Χρήστος Φασλής.