1ο Διαγωνισμός Καινοτομίας στην χρήση τεχνολογιών διαδικτύου