Σπουδές στο web design

Το ενημερωτικό event μέσω zoom που διοργάνωσε το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων στηρίζοντας το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν. Αιγαίου και το Aegean Digital και το επαγγελματικό πρόγραμμα του Web Designer / ...Developer.

Την εισήγηση προλόγισε ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος και των Aegean Digital κος Γιάννης Χαραλαμπίδης δίνοντας μια συνολική εικόνα του αυτού του φορέα ανάπτυξης και παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων στους τομείς της Ψηφιακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διακυβέρνησης.

Πάνω από 100 παρουσίες στην διάρκεια του online event και το πιο σημαντικό πλήθος ερωτήσεων που απάντησε τόσο ο ακαδημαϊκά υπεύθυνος του προγράμματος και διδάσκων του ΚΕΔΙΒΙΜ Παν. Αιγαίου Θανάσης Δαβαλάς που είναι και ο διευθύνων σύμβουλος του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων αλλά και η Άννα Αγγελάκη που ηγείται του επιχειρησιακού βραχίονα του Εργαστηρίου μέσω της dreamweaver.gr που στηρίζει το πρόγραμμα και τους σπουδαστές του μέσω μιας σειράς παροχών
More Videos