Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων. Έρευνα και Εκπαίδευση. Οι πυλώνες του αύριο

Η ψηφιακή εποχή μάς προσπέρασε. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα μας παρακάμψει. Όταν η μισή Ελλάδα ατενίζει το αρχαίο κάλλος και η άλλη μισή τον Οκτώβρη του 1917 τότε μένουμε ...κολλημένοι στο παρελθόν και αγνοούμε (και μας αγνοεί) το μέλλον.

Τώρα δεν είναι απλά η ώρα. Είναι η τελευταία ώρα που έχουμε στην διάθεση μας ως έθνος και κράτος αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε.
More Videos